A A A

„ … Bo życie za krótkie jest, by stać w miejscu

i myśleć co by było gdyby … ”

 

 

wejście do pow

 

Witamy na stronie

Powiatowego Ośrodka Wsparcia Typ A w Zgorzelcu

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Typ A w Zgorzelcu (skrót POW) jest jednostką organizacyjną Powiatu Zgorzeleckiego dla 20 osób, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, pomagając uczestnikom ośrodka po przebytych kryzysach psychicznych w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb w procesie wychodzenia z choroby. Poprzez odpowiednie zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dążymy do tego, aby uczestnik POW odzyskał poczucie akceptacji ze strony najbliższego otoczenia, tak aby uznał świat wokół siebie za przyjazny.