A A A

klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi reprezentowany przez Kierownika z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 11-13, kod pocztowy 59-900, telefon 75- 77- 54- 964;
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anna Kasińską w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Zgorzelcu możliwy jest pod numerem tel. 75-77-54-964 wew.182 lub adresem email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora jest niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217) i przepisami wykonawczymi do ustawy.