A A A

KIEROWNIK POW

Barbara Zagórska

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 75-77-54-964 wew.182

============================

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Starzewska

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 75-77-54-964 wew. 103

=============================

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zuzanna Kęsy

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 75-77-54-964

=============================

KOORDYNATOR ZESPOŁU

WSPIERAJĄCO-AKTYWIZUJĄCEGO/

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

Anna Kasińska

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 75-77-54-964 wew.182

=============================

INSTRUKTORZY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Anna Kozaczuk

Barbara Sankiewicz-Kur

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 75-77-54-964 wew. 183

=============================

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Anna Kasińska

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.