A A A

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zgorzelcu, jak co roku bierze udział w akcji organizowanej przez PCPR w Zgorzelcu pod hasłem : „Mikołaj jest wśród Nas”.

 

Uczestnicy zawsze bardzo chętnie chcą się przyłączyć do tej akcji w której każdy z nich ma swój wkład. Za zebrane środki pieniężne udało nam się zakupić kilka fajnych i ciekawych zabawek, artykułów do malowania i kolorowania dla dzieci.

 

Udział w tej akcji wyzwala w uczestnikach wiele pozytywnych emocji oraz satysfakcji z możliwości pomocy innym. Zebrane słodkości i zabawki przekazywane są dzieciom z rodzin zastępczych z naszego powiatu.  Podopieczni to ponad 230 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, pogotowiach rodzinnych oraz w Rodzinnych Domach Dziecka.