Telefon +48 75 77 54 964 wew. 183/182      adres e-mail:  kierownik@powzgorzelec.pl    Adres: ul. Pułaskiego 11-13, 59-900 Zgorzelec    

Z

akres i poziom usług tu świadczonych wynika z planów wspierająco-aktywizujących, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników.

W

ystarczy niewiele:

Wizyta u neurologa lub psychiatry, który wystawi stosowne skierowanie (druk skierowania do nabycia u nas w ośrodku lub na stronie www.powzgorzelec.pl w kategorii Dokumenty do pobrania).

Przekazanie skierowania do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu, zamieszkania z prośbą o skierowanie do Powiatowego Ośrodka Wsparcia Typ A w Zgorzelcu.

Pracownik MOPS skompletuje niezbędne dokumenty i prześle je do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu.

O wolnym miejscu w Naszym Ośrodku poinformuje Cię Nasz pracownik socjalny.

Skip to content